icon

SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN
UNTUK PERMOHONAN LESEN URUSNIAGA IKAN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

BILKATEGORIKETERANGANSYARATDOKUMEN
1.IMPORTLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti import Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai modal kewangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan bagi permohonan kategori ikan sejuk beku.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
3 bulan Penyata bank terkini dengan modal kewangan RM100,000.00 bagi kategori ikan sejuk beku.
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2). sila lampirkan cetakkan tahun semasa
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
2.EKSPORTLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti eksport Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai modal kewangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan bagi permohonan kategori ikan sejuk beku.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
3 bulan Penyata bank terkini dengan modal kewangan RM100,000.00 bagi kategori ikan sejuk beku.
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2). sila lampirkan cetakkan tahun semasa
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
3.PROSES Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang memproses ikan di bawah Kaedah 6(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2). sila lampirkan cetakkan tahun semasa
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
4.BORONGLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang berurusniaga (Pasar borong & Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Mesti mempunyai lot niaga di dalam Kompleks LKIM atau di Pasar Borong.
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Pengurusan Kompleks LKIM.
Pemilik lot niaga di pasar borong.
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2). sila lampirkan cetakkan tahun semasa
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
Satu salinan surat sokongan / Kebenaran Pengurusan Kompleks LKIM.
Salinan pemilikan sewaan lot niaga di pasar borong.
5.LELONGLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang berurusniaga (Pasar borong & Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Pengurusan Kompleks LKIM.
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2). sila lampirkan cetakkan tahun semasa
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Satu salinan surat sokongan / Kebenaran Pengurusan Kompleks LKIM.
6.RUNCITLesen ini wajib kepada peruncit yang berurusniaga (membeli ikan didalam Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia. (jika pemohonan dibuat atas nama syarikat)
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Kompleks LKIM.
individu yang tidak mempunyai syarikat juga boleh memohon (perlu mematuhi syarat)
Satu Salinan Kad Pengenalan (berwarna)
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Satu salinan surat sokongan /Kebenaran Pengurus Kompleks.
7.LESEN KEBENARAN SEMENTARALesen ini diberikan kepada individu, syarikat, pertubuhan, Jabatan atau Agensi untuk membawa masuk ikan bagi tujuan penyelidikan, pameran, kajian, persampelan, percubaan pasaran dan lain – lain tujuan yang difikirkan perlu selaras dengan Kaedah 24 (2), Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan bagi tujuan penyelidikan, pameran, kajian, persampelan, percubaan pasaran dan lain – lain tujuan yang difikirkan perlu oleh LKIM.
Permohonan hendaklah dibuat 14 hari sebelum tarikh kemasukan.
Surat permohonan yang merangkumi:
i. Tujuan permohonan
ii. Punca Bekalan
iii. Kuantiti
iv. Pintu masuk
v. Jenis Barang/produk
vi. Tarikh diperlukan
Dokumen sokongan yang diperlukan
i. Packaging List
ii. Bil of Landing/Airway Bill
iii. Invoice
iv. Borang Kastam
8.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih.

AUSTRALIA

KOMODITI
i. Uncooked Frozen Prawn
ii. Uncooked Highly Processes Prawn
iii. Breaded, Battered ir Crumbed(BBC Prawn)


DOKUMEN
Sijil kesihatan(Bebas daripada penyakit ikan)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
9.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Australia

KOMODITI
i. Hasilan Ikan Salmon
ii. Udang dan Hasilan udang
DOKUMEN
Sijil kesihatan

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), Kementerian Kesihatan Malaysia
10.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Republik Korea

KOMODITI
i. Frozen Fish
DOKUMEN
Sijil kesihatan

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
11.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH
1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih.
NEGARA
India

KOMODITI
i. Raw Frozen Seafood Product
ii. Shrimp Farmed
iii. Frozen Cephalopods
DOKUMEN
Sijil kesihatan(Bebas daripada penyakit ikan)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
12.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih.
NEGARA
Indonesia

KOMODITI
i. Frozen Fish
ii. Frozen Surimi
iii. Salted Jelly Fish
DOKUMEN
Sijil kesihatan(Bebas daripada penyakit ikan)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
13.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih.
NEGARA GCC
i. Arab Saudi
ii. UAE
iii. Kuwait
iv. Qatar
v. Bahrain
vi. Oman

KOMODITI
i. Frozen Shrimp
ii. Frozen Fish
iii. Dried Shrimp
DOKUMEN
Sijil kesihatan(Bebas daripada penyakit ikan)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
14.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Republik Rakyat China

KOMODITI
i. Semua Ikan dan Hasilan Ikan
DOKUMEN
Sijil kesihatan

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), Kementerian Kesihatan Malaysia
15.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Jepun

KOMODITI
i. Squid and Cuttle Fish
ii. Pacific Saury (Cololabis spp)
iii. Mackerel Scomber spp
iv. Sardine (Sardinops spp)
DOKUMEN
Catch certificate (CC)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Local Fish- Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Import Fish- Catch Certificate from Country of Origin (COO)
16.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH
1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Jepun

KOMODITI
i. Processed Squid and Cuttle Fish
ii. Processed Pacific Saury (Cololabis spp)
iii. Processed Mackerel Scomber spp
iv. Processed Sardine (Sardinops spp)
DOKUMEN
Processing Statement

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
17.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Negara Kesatuan Eropah (EU)

KOMODITI
Semua Ikan dan Hasilan Ikan
DOKUMEN
Catch Certificate (CC)

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Local Fish- Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Import Fish- Catch Certificate from Country of Origin (COO
18.SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU).

2. Mesyuarat Pelarasan Pemeriksaan Sijil Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi pengeksportan ikan dan hasilan Ikan terpilih ke China dan Australia yang diadakan pada 6 Mac 2023 juga telah memutuskan keperluan sijil kesihatan di pintu keluar negara bagi ikan dan hasilan terpilih diletakkan dalam syarat Permit Eksport MAQIS di semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan serta Permit SKPI Eksport LKIM di Negeri Sabah dan Sarawak.

3. Untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport selaras dengan Kaedah 5(4) Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010 dibawah Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Akta 49) dan juga bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan. LKIM selaku jabatan dasar serta kawalan komoditi ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) telah memohon pihak MAQIS dan LKIM Negeri Sabah dan Sarawak untuk menetapkan sijil-sijil seperti dilampiran 1 ( https://bit.ly/SyaratPermitEksport ) sebagai dokumen yang diperlukan untuk permohonan Permit Eksport MAQIS atau Permit SKPI Eksport (Sabah dan Sarawak) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan (bukan hidup) terpilih ke negara- negara terpilih
NEGARA
Negara Kesatuan Eropah (EU)

KOMODITI
Semua Ikan dan Hasilan Ikan
DOKUMEN
annex iv

AGENSI / JABATAN PENGELUAR SIJIL / DOKUMEN
Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan dan Penguatkuasaan
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN
YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN PINDAAN LESEN

BILPINDAANSYARATDOKUMEN
1.TAMBAH KATEGORI IKANMenambah Kategori IkanSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat permohonan
Bukti kemudahan / premis mengikut kategori yang dipilih
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
2.PINDA KATEGORI IKANMeminda Kategori IkanSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat permohonan
Bukti kemudahan / premis mengikut kategori yang dipilih
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
3.LESEN HILANG / ROSAKLesen Hilang
Lesen Rosak
Lesen Rosak dipulang semasa pengambilan lesen baru
Laporan Polis untuk lesen hilang
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
4.KAD HILANG / ROSAKKad Hilang
Kad Rosak
Kad rosak dipulang semasa pengambilan kad baru
Laporan Polis untuk kad hilang
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
5.TUKAR NAMA SYARIKATNo. Pendaftaran Syarikat baru hendaklah sama dengan yang asalSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Form 13 -SSM
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
6.TUKAR PENAMA LESENPemohon hendaklah salah seorang pengarah syarikat & Warganegara MalaysiaSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Salinan Kad Pengenalan Penama Baru
Gambar passport
Form 49 atau Seksyen 14 bagi syarikat SDN. BHD
Form D/E – bagi syarikat enterprise atau trading
Bayaran dengan kadar caj RM50
7.TUKAR ALAMAT SURAT MENYURAT / ALAMAT PREMIS PERNIAGAANTersalah alamat atau Berpindah ke di alamat baruSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Perjanjian sewa/jual beli premis
Resit bayaran dengan kadar caj RM200
8.PINDA LOT KOMPLEKS LKIMTersalah No. Lot atau Berpindah Lot di Kompleks LKIMSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Surat Pengesahan Berniaga dari pengurusan Kompleks bagi Lesen Borong (DK)
Surat Tawaran Berniaga dari Kompleks LKIM
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
9.PINDA LOT PASAR BORONGTersalah No. Lot atau Berpindah Lot di Pasar Borong Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Surat Tawaran Berniaga dari PBT bagi Lesen Borong Pasar Borong
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
10.PEMBATALAN LESEN SEPARAMembatalkan salah satu lesen bagi Lesen Import dan Eksport sahaja Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
11.PEMBATALAN LESENMembatalkan Lesen Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50

JADUAL 1
SYARAT KEMUDAHAN BAGI PERMOHONAN LESEN BERDASARKAN KATEGORI IKAN

KATEGORI IKAN
KEMUDAHAN
JENIS PEMILIKAN
DOKUMEN PEMILIKAN
1. IKAN SEJUK BEKU


Bilik Sejuk
Sewa
Perjanjian Sewa
Sebut Harga
Belian
Resit Belian
Resit Penyelenggaraan
Freezer
Belian
Resit Belian
Resit Penyelenggaraan
Invoice
Nota Hantaran (D.O)
Lori Sejuk Beku
Belian
Geran
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Bangunan (Bagi bilik sejuk yang dibina didalam banggunan pejabat)
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Kilang memproses (Bagi bilik sejuk yang dibina didalam banggunan pejabat)
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
2. IKAN PROSES


Gudang
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Stor
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Bangunan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Kilang Memproses
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Lori
Belian
Geran
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
3. IKAN BASAH


Lot Pasar Borong
Sewa
Perjanjian Lot Tapak Pasar Borong
Lot Kompleks LKIM
Sewa
Perjanjian Lot Tapak Komples LKIM
Surat Sokongan Dari Pengurusan Kompleks Atau Persatuan Nelayan
Kotak Insulasi
Belian
Surat Belian
Lot / Gerai
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Kereta
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Lori
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Motosikal
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
4. IKAN HIDUP


Kolam Ternakan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Sangkar Ternakan Ikan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Kedai Akuarium
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Tangki Ternakan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Resit Belian
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Bangunan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah

JADUAL 2
DOKUMEN SYARIKAT ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)

KATEGORI SYARIKAT
DOKUMENT DIPERLUKAN
KETERANGAN
1. SYARIKAT SDN BHD
Memorandum Articles @ Section 14
Penerangan Perniagaan
Borang 9 @ Section 17
Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian
Borang 49 @ Section 58
Nama Pengarah
Borang 13
Perakuan Pemerbadanan Pertukaran Nama Syarikat
2. PERSEORANGAN
Borang D / B / E
Perakuan Pembaharuan Pendaftaran Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
3. PERKONGSIAN
Borang D / B / E
Perakuan Pembaharuan Pendaftaran Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
4. PERSATUAN / PERTUBUHAN / KOPERASI
Surat Pendaftaran Persatuan/ Pertubuhan/ Koperasi Daripada ROS
-
Surat Lantikan Sebagai Ahli Lembaga Pengarah
-
5. PERSATUAN NELAYAN
Surat Lantikan Sebagai Pengerusi Persatuan Nelayan
-
Sijil Pendaftaran Dari ROS
-