icon

SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN
UNTUK PERMOHONAN LESEN URUSNIAGA IKAN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

BILKATEGORIKETERANGANSYARATDOKUMEN
1.IMPORTLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti import Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai modal kewangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan bagi permohonan kategori ikan sejuk beku.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Penyata bank dengan modal kewangan RM100,000.00 bagi kategori ikan sejuk beku.
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
2.EKSPORTLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti eksport Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai modal kewangan yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan bagi permohonan kategori ikan sejuk beku.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Penyata bank dengan modal kewangan RM100,000.00 bagi kategori ikan sejuk beku.
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
3.PROSES Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang memproses ikan di bawah Kaedah 6(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
4.BORONGLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang berurusniaga (Pasar borong & Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Mesti mempunyai lot niaga di dalam Kompleks LKIM atau di Pasar Borong.
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Pengurusan Kompleks LKIM.
Pemilik lot niaga di pasar borong.
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Surat dari Jabatan Perikanan bagi kategori ikan hidup.
Satu salinan surat sokongan / Kebenaran Pengurusan Kompleks LKIM.
Salinan pemilikan sewaan lot niaga di pasar borong.
5.LELONGLesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang berurusniaga (Pasar borong & Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan hendaklah dibuat diatas nama pemilik syarikat atau salah seorang Pengarah Syarikat.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Pengurusan Kompleks LKIM.
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Salinan kad pengenalan.
Dokumen SSM (Sila rujuk Jadual 2).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Satu salinan surat sokongan / Kebenaran Pengurusan Kompleks LKIM.
6.RUNCITLesen ini wajib kepada peruncit yang berurusniaga (membeli ikan didalam Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Mempunyai kemudahan perniagaan yang bersesuaian berdasarkan kategori ikan yang dipohon.
(Sila rujuk syarat kemudahan seperti di Jadual 1)
Telah mendapat surat kebenaran / sokongan dari Kompleks LKIM.
Satu Salinan Kad Pengenalan
Satu keping gambar berukuran pasport (warna biru).
Dokumen pemilikan untuk kemudahan perniagaan berdasarkan Jadual 2.
Satu salinan surat sokongan /Kebenaran Pengurus Kompleks.
7.LESEN KEBENARAN SEMENTARALesen ini diberikan kepada individu, syarikat, pertubuhan, Jabatan atau Agensi untuk membawa masuk ikan bagi tujuan penyelidikan, pameran, kajian, persampelan, percubaan pasaran dan lain – lain tujuan yang difikirkan perlu selaras dengan Kaedah 24 (2), Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Syarikat pemohon hendaklah berdaftar dalam Malaysia.
Permohonan bagi tujuan penyelidikan, pameran, kajian, persampelan, percubaan pasaran dan lain – lain tujuan yang difikirkan perlu oleh LKIM.
Permohonan hendaklah dibuat 14 hari sebelum tarikh kemasukan.
Surat permohonan yang merangkumi:
i. Tujuan permohonan
ii. Punca Bekalan
iii. Kuantiti
iv. Pintu masuk
v. Jenis Barang/produk
vi. Tarikh diperlukan
Dokumen sokongan yang diperlukan
i. Packaging List
ii. Bil of Landing/Airway Bill
iii. Invoice
iv. Borang Kastam

SENARAI SYARAT-SYARAT AM DAN DOKUMEN SOKONGAN
YANG DIPERLUKAN UNTUK PERMOHONAN PINDAAN LESEN

BILPINDAANSYARATDOKUMEN
1.TAMBAH KATEGORI IKANMenambah Kategori IkanSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat permohonan
Bukti kemudahan / premis mengikut kategori yang dipilih
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
2.PINDA KATEGORI IKANMeminda Kategori IkanSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat permohonan
Bukti kemudahan / premis mengikut kategori yang dipilih
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
3.LESEN HILANG / ROSAKLesen Hilang
Lesen Rosak
Lesen Rosak dipulang semasa pengambilan lesen baru
Laporan Polis untuk lesen hilang
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
4.KAD HILANG / ROSAKKad Hilang
Kad Rosak
Kad rosak dipulang semasa pengambilan kad baru
Laporan Polis untuk kad hilang
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
5.TUKAR NAMA SYARIKATNo. Pendaftaran Syarikat baru hendaklah sama dengan yang asalSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Form 13 -SSM
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
6.TUKAR PENAMA LESENPemohon hendaklah salah seorang pengarah syarikat & Warganegara MalaysiaSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Salinan Kad Pengenalan Penama Baru
Gambar passport
Form 49 atau Seksyen 14 bagi syarikat SDN. BHD
Form D/E – bagi syarikat enterprise atau trading
Bayaran dengan kadar caj RM50
7.TUKAR ALAMAT SURAT MENYURAT / ALAMAT PREMIS PERNIAGAANTersalah alamat atau Berpindah ke di alamat baruSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Perjanjian sewa/jual beli premis
Resit bayaran dengan kadar caj RM200
8.PINDA LOT KOMPLEKS LKIMTersalah No. Lot atau Berpindah Lot di Kompleks LKIMSijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Surat Pengesahan Berniaga dari pengurusan Kompleks bagi Lesen Borong (DK)
Surat Tawaran Berniaga dari Kompleks LKIM
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
9.PINDA LOT PASAR BORONGTersalah No. Lot atau Berpindah Lot di Pasar Borong Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Surat Tawaran Berniaga dari PBT bagi Lesen Borong Pasar Borong
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
10.PEMBATALAN LESEN SEPARAMembatalkan salah satu lesen bagi Lesen Import dan Eksport sahaja Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50
11.PEMBATALAN LESENMembatalkan Lesen Sijil asal (dihantar semasa pengambilan lesen yang telah dipinda)
Surat Permohonan
Resit bayaran dengan kadar caj RM50

JADUAL 1
SYARAT KEMUDAHAN BAGI PERMOHONAN LESEN BERDASARKAN KATEGORI IKAN

KATEGORI IKAN
KEMUDAHAN
JENIS PEMILIKAN
DOKUMEN PEMILIKAN
1. IKAN SEJUK BEKU


Bilik Sejuk
Sewa
Perjanjian Sewa
Sebut Harga
Belian
Resit Belian
Resit Penyelenggaraan
Freezer
Belian
Resit Belian
Resit Penyelenggaraan
Invoice
Nota Hantaran (D.O)
Lori Sejuk Beku
Belian
Geran
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Bangunan (Bagi bilik sejuk yang dibina didalam banggunan pejabat)
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Kilang memproses (Bagi bilik sejuk yang dibina didalam banggunan pejabat)
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
2. IKAN PROSES


Gudang
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Stor
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Bangunan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Kilang Memproses
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan atas tanah sendiri
Geran Tanah
Lori
Belian
Geran
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
3. IKAN BASAH


Lot Pasar Borong
Sewa
Perjanjian Lot Tapak Pasar Borong
Lot Kompleks LKIM
Sewa
Perjanjian Lot Tapak Komples LKIM
Surat Sokongan Dari Pengurusan Kompleks Atau Persatuan Nelayan
Kotak Insulasi
Belian
Surat Belian
Lot / Gerai
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Kereta
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Lori
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
Motosikal
Belian
Surat Belian
Surat Kebenaran Jika Bukan Milik Sendiri
4. IKAN HIDUP


Kolam Ternakan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Sangkar Ternakan Ikan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Kedai Akuarium
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Tangki Ternakan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Resit Belian
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah
Bangunan
Sewa
Perjanjian Sewa
Belian
Perjanjian Jual Beli
Binaan Atas Tanah Sendiri
Geran Tanah

JADUAL 2
DOKUMEN SYARIKAT ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)

KATEGORI SYARIKAT
DOKUMENT DIPERLUKAN
KETERANGAN
1. SYARIKAT SDN BHD
Memorandum Articles @ Section 14
Penerangan Perniagaan
Borang 9 @ Section 17
Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian
Borang 49 @ Section 58
Nama Pengarah
Borang 13
Perakuan Pemerbadanan Pertukaran Nama Syarikat
2. PERSEORANGAN
Borang D / B / E
Perakuan Pembaharuan Pendaftaran Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
3. PERKONGSIAN
Borang D / B / E
Perakuan Pembaharuan Pendaftaran Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
4. PERSATUAN / PERTUBUHAN / KOPERASI
Surat Pendaftaran Persatuan/ Pertubuhan/ Koperasi Daripada ROS
-
Surat Lantikan Sebagai Ahli Lembaga Pengarah
-
5. PERSATUAN NELAYAN
Surat Lantikan Sebagai Pengerusi Persatuan Nelayan
-
Sijil Pendaftaran Dari ROS
-