icon

KADAR BAYARAN LESEN

Kadar bayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap permohonan baru.
Bayaran lesen perlu dibuat secara atas talian (FPX)

BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Import RM 300.00
2 Eksport RM 300.00
3 Proses RM 300.00
Jumlah bayaran adalah mengikut kadar bayaran tertinggi.


BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Borong RM 200.00
2 Lelong RM 100.00
3 Runcit RM 50.00
Jumlah bayaran adalah mengikut kadar bayaran tertinggi.


BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Kebenaran Sementara RM 100.00


KADAR BAYARAN PEMBAHARUAN LESEN

Bayaran lesen perlu dibuat secara atas talian (FPX)

BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Import RM 300.00
2 Eksport RM 300.00
3 Proses RM 300.00
Jumlah bayaran adalah mengikut kadar bayaran tertinggi seperti permohonan baru.
Denda 10% dari jumlah kadar bayaran lesen bagi setiap bulan yang lewat selama 3 bulan sebelum lesen anda dibatalkan.


BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Borong RM 200.00
2 Lelong RM 100.00
3 Runcit RM 50.00
Jumlah bayaran adalah mengikut kadar bayaran tertinggi seperti permohonan baru.
Denda 10% dari jumlah kadar bayaran lesen bagi setiap bulan yang lewat selama 3 bulan sebelum lesen anda dibatalkan.


KADAR BAYARAN PINDAAN LESEN

BIL
JENIS LESEN
KADAR BAYARAN
1 Kad Hilang/rosak RM 50.00
2 Lesen Hilang/rosak RM 50.00
3 Pembatalan Lesen RM 50.00
4 Pembatalan Lesen Separa RM 50.00
5 Pinda Kategori Ikan RM 50.00
6 Pinda Lot Kompleks Lkim RM 50.00
7 Pinda Lot Pasar Borong RM 50.00
8 Pindaan Alamat Syarikat / Premis RM 200.00
9 Pindaan Lokasi Runcit RM 50.00
10 Pindaan Nama Syarikat RM 50.00
11 Pindaan Penama Lesen RM 50.00