icon

LARANGAN

  
1.Mematuhi Kaedah 23 (1) Tiada seorang pun boleh berurus niaga, memproses, mengeksport atau mengimport ikan yang tidak selamat dimakan oleh manusia tanpa kebenaran bertulis daripada Lembaga dibawah Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010.


2.Mematuhi Kaedah 23 (1A) Tiada seorang pun boleh berurus niaga, memproses, mengeksport atau mengimport apa-apa ikan yang diperolehi atau ditangkap secara tidak sah atau menyalahi undang-undang dibawah Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010.