icon

PEMBERITAHUAN


BIL TARIKH PERKARA KETERANGAN
1 24/07/2023 MAKLUMAN PENETAPAN SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERP MAKLUMAN PENETAPAN SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA-NEGARA TERPILIH 1. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) Bil 2/2022 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 20 Oktober 2022 telah memutuskan bahawa sijil Catch Certificate/Catch Certificate from country of Origin (COO) dan processing Statement / ANNEX IV ditetapkan sebagai syarat pengeksportan ikan dan hasil ikan terpilih ke negara Jepun dan European Union(EU). 2. Mesyuara
Previous 1 Next