icon

PEMBERITAHUAN

MAKLUMAN PENETAPAN SYARAT PERMIT EKSPORT BAGI PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERP